Negatieve of kritische gedachten? Jij bent degene die er een label opplakt. Een etiket van jouw gevoel, emoties en/of gedachten. Alles wat op jouw filmdoek tevoorschijn komt, alles wat jij waarneemt met jouw geestesoog, is een overtuiging van jezelf. Hoezo moet ik dan veranderen als die ander irritant of ruzie zoekt?

Alles hoe jij de dingen ziet, is jouw waarheid. Alle op- of aanmerkingen over een ander of over jezelf is vaak je eigen blinde vlek.
Als we in angst zitten of erg negatief zijn, proberen we er vaak zo hard mogelijk voor weg te lopen en dikwijls hebben we het niet eens in de gaten dat we dit doen.
In plaats van dat we een tegengestelde beweging maken en ons probleem of emoties omarmen en toe te laten, gaan we tegen de stroom inwerken. Allereerst moeten we de verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen denken. We zitten zo verstrikt in ons hoofd dat we onze eigen intuïtie of innerlijke kompas nauwelijks kunnen waarnemen. Door onderscheid te maken tussen ons denken en voelen, kunnen we ons leven veranderen op een positieve manier. 

Ik help jou om de regie weer in handen te nemen.  Leer anders te kijken naar wie je bent en wat je waarneemt.

 Laat mij je leren om je eigen patronen te ontrafelen. Ik  kan je inspireren maar de daadwerkelijke verandering komt uit jezelf.

Ieder van ons zit vol overlevingsstrategieën, trauma’s, familiepatronen en oude overtuigingen. De gevoelens die hiermee gepaarde gaan zitten in ons onderbewuste. Word je je echter bewust van deze gevoelens en zie en erken je wat voor effect deze hebben op je dagelijks handelen en reageren in bepaalde situaties, dan kan je veranderingen doorvoeren bij jezelf. Soms is een gesprek met het kind daarna niet eens meer nodig.

 Als voorbeeld een moeder met een faalangstige zoon:

Tijdens het eerste gesprek met de moeder kwam ik er al snel achter dat moeder haar eigen angsten en onzekerheden projecteerde op haar zoon. Angsten uit het verleden zaten diep geworteld in haar onderbewuste. Het werd tijd om samen te kijken naar die angsten en de daarbij behorende saboterende gedachten, die haar naar beneden haalden en haar zoon tot last werden. Waar kwamen ze vandaan en hoe konden we anders naar deze angsten kijken?

Bewustwording gaf haar uiteindelijk het nodige zelfvertrouwen en de kracht om te veranderen én haar zoon te helpen. Langzaam durfde ze hem steeds meer vrijheid te geven om zijn eigen fouten te maken en hem zelfstandig op pad te laten gaan. Op weg naar een zelfstandig jongeman.