Algemene voorwaarden

Het Spinnenweb, praktijkhoudend aan het volgende adres: Prins Willem Alexanderstraat 18 6911AM Pannerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bedrijfsnaam: Het Spinnenweb
Eigenaar: Ingrid Jansen-Tekelenburg
Adres: Prins Willem Alexanderstraat 18
Postcode en woonplaats: 6911 AM Pannerden
Telefoon: 0627426509
E-mail: info@hetspinnenweb.nl
Website: www.hetspinnenweb.nl
Persoonsgegevens die verwerkt worden:
Het Spinnenweb verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Het Spinnenweb, verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid (korte ziektegeschiedenis, aandoeningen en/of klachten.
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetspinnenweb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel persoonsgegevens verwerken
Het Spinnenweb verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze samenwerking tot stand te laten komen.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om producten of diensten toe te sturen.

Het Spinnenweb verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Het Spinnenweb neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijk handelen.
Het Spinnenweb de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Excel voor verwerking van de gegevens en boekhouding. De beveiliging van de website en de webmail wordt gewaarborgd door het hostingbedrijf Yourhosting (SSL-verbinding).
Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden
Het Spinnenweb bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Het Spinnenweb verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.